2022  2

November  1

Upgrading k3s cluster with System Upgrade Controller and Argo CD

November 17, 2022 · 5 min

April  1

GitLab emails with AWS SES via Terraform

April 12, 2022 · 5 min

2020  1

September  1

First DevOps Live by Ondrej Sika: Managing GitLab with Terraform

September 5, 2020 · 2 min

2019  1

December  1

First article: JAMStack

December 15, 2019 · 3 min